تطبیق جستجوی مدرن روابط عمومی دیجیتال در مقابل لینک سازی دستی

تطبیق جستجوی مدرن روابط عمومی دیجیتال در مقابل لینک سازی دستی

  سال‌ها به ما گفته می‌شود که «لینک‌ها واحد پول وب هستند» و این مطمئناً در گذشته درست بود.   با این حال، در حوزه دیجیتال، روابط به عنوان ارز جدید ظاهر شده است. در این عصر جستجوی معنایی، به طور فزاینده ای آشکار می شود که روابط عمومی دیجیتال راهنمای خرید رپورتاژ آگهی از